–      надання консультаційної, психологічної та правової підтримки малозабезпеченим громадянам та тим, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;

–      представництво та захист законних прав та інтересів громадян, які були порушені;

–      вивчення політичних, економічних, соціальних, правових інтересів населення та участь у розробці відповідних програм, що відповідають цим інтересам;

–      сприяння культурно-національному відродженню та розвитку всіх національних і культурних груп населення, які проживають в Україні й за її межами та знаходяться в гармонії з вимогами та потребами української культури;

–      захист законних прав та інтересів громадян, які були порушені діями та / або бездіяльністю з боку органів державної влади, місцевого самоврядування,  підприємств, установ, організацій будь-якої форми власності;

–      сприяння популяризації української культури, патріотизму, правосвідомості громадян;

–      сприяння підвищенню рівня здоров’я, фізичного та духовного розвитку населення,  задоволенню інтересів та потреб людей у всебічному фізичному та духовному вдосконаленні;  

–      сприяння практичному здійсненню загальнодержавних, регіональних, місцевих та міжнародних програм, спрямованих на формування громадянського суспільства, сприяння ліквідації правового нігілізму, становленню правової культури та свідомості громадян, підтримці малозабезпечених громадян, а також покращенню духовного та культурного стану суспільства;

–      сприяння благодійним організаціям в проведенні благодійних акцій, проектів, програм за участі благодійних організацій, метою яких є допомога малозабезпеченим громадянам та тим, які опинилися в складних життєвих ситуаціях;